İl Millî Eğitim Müdürlükleri Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu

Uygulamaya Giriş